ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.256526 เมษายน 2566
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่กะไน ณบ้านห้วยปางผาง หมู่ 9 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มีนาคม 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน02 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง003 แยกทางหลวง108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ตุลาคม 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 003 แยกทางหลวง 108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านผาใต้แดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2565
ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน19 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน25 มิถุนายน 2564
ประกาศรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน06 มิถุนายน 2564
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256405 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 108 บ้านขุนวง08 กรกฎาคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน แม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ที่4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding)08 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง 003 แยกทางหลวง 108 ถึง ทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึง บ้านผาแดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หย่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 317 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่กะไน ขนาดกว้าง 2.40 ม. สูง1.60ม.ยาว6.00ม. จำนวน 3 ช่อง พร้อมป้ายโครงการบริเวณทางข้ามห้วยแม่กะไนไปหย่อมบ้านห้วยปู หย่อมบ้านทุ่งแดง บ้านขุนวง17 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนกลางหมู่บ้าน บ้านแม่เหาะหมู่4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง3.50เมตรยาว270เมตรหนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า945ตารางเมตร(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงิ28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง003 แยกทางหลวง108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2565
ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านผาใต้แดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์26 กันยายน 2565
ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์26 กันยายน 2565
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 25 มิถุนายน 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม24 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ต.ค.65-เม.ย.66)27 เมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256504 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256502 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256502 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256405 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256402 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256402 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 256501 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน มีนาคม ) 31 มีนาคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ) 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน มกราคม ) 31 มกราคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน ธันวาคม ) 31 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน พฤศจิกายน ) 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน ตุลาคม ) 31 ตุลาคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1