ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน19 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน25 มิถุนายน 2564
ประกาศรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน06 มิถุนายน 2564
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256405 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 108 บ้านขุนวง08 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 108 บ้านผาแดงใต้08 กรกฎาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หย่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 317 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 25 มิถุนายน 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม24 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256504 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256502 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256502 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256405 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256402 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256402 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 256501 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน มีนาคม ) 31 มีนาคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ) 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน มกราคม ) 31 มกราคม 2564
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน ธันวาคม ) 31 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน พฤศจิกายน ) 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน ตุลาคม ) 31 ตุลาคม 2563
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด (ประจำเดือน พฤษภาคม)31 พฤษภาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1