ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

นางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ


นายอเนก ริยาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอริสรา แสงนินเนตรงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวลาวัณย์ เจริญยศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสมบูรณ์ บุษบาไพร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชุติมา ดำรงธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชัยพร มือเปย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสมควร นิธิเบญจพร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายไพโรจน์ หยกภิรมย์รุ่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววันเฉลิม ใฝ่การงานยิ่งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายธนวุฒิ ศรีพนามีชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสาวณัฐการ พวงไพรพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายสุเจ๊ะ ประมวลประภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิชา สิริพรสมสุข
คนตกแต่งสวน


นายปรีชา สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรรค์ แพะโพ
พนักงานขับรถยนต์


นางยุพา พะยอมดง
แม่บ้าน


นางวัฒนา กอบบุญ
แม่บ้าน


นางเสริมทรัพย์ ผาติพนากุล
พนักงานจ้างเหมา


นายถนอม ผาติพนากุล
พนักงานจ้างเหมา