ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

รายการวันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการราชการ 255829 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย29 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ29 เม.ย. 2565
การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินงานทางวินัยฉบับที่2 29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย 2558 แก้ไขเพิ่มเติม 256429 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสำหรับพนักงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 256429 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพื่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 256529 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. 256429 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 255829 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 256229 เม.ย. 2565
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 255429 เม.ย. 2565

1