ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

รายการวันที่
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ 255829 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 256129 เม.ย. 2565
กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.256329 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 255829 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 629 เม.ย. 2565
กำหนดหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 229 เม.ย. 2565
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง29 เม.ย. 2565
การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคคลทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 255829 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล15 ก.ย. 2564

1