ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

รายการวันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 256429 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งนักวิชาการ 256229 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 256529 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง29 เม.ย. 2565
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวชั่วคราว 29 เม.ย. 2565
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล 256429 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัยการย้ายพนักงานส่วนตำบล 255829 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน29 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ 256229 เม.ย. 2565
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 เม.ย. 2565
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และ ประเภทวิชการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 256129 เม.ย. 2565
กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น29 เม.ย. 2565
คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น29 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25651 มี.ค. 2565

1