ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต5 ม.ค. 2565
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ5 ม.ค. 2565
3มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25655 ม.ค. 2565
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ม.ค. 2565
5มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน5 ม.ค. 2565
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 ม.ค. 2565
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 ม.ค. 2565
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 ม.ค. 2565
9เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ม.ค. 2565
10มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ5 ม.ค. 2565
11การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 4 ม.ค. 2565
12นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส4 ม.ค. 2565
13มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2562
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2562
15มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
16มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2562
17มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2562
18มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2562
19มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่1 ต.ค. 2562
20มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา1 ต.ค. 2562

1