ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร



facebook



ศูนย์ดำรงธรมม



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
741
ปีนี้
3,518
ปีที่แล้ว
9,964
ทั้งหมด
131,168
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

1
พลตรีมนัส  จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่๑  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
พลตรีมนัส จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้สนับสนุนส่งเสริม และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี(ผ้าทอ) ม.๔ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
01 ธันวาคม 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

07 กันยายน 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กำหนดการอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการด้านกิจกรรมที่ 5 การบริหารการจัดการเรียนรู้ชุมชนและเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

27 สิงหาคม 2564

สร้างบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

19 สิงหาคม 2564 การดำเนินงานสร้างบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อคนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

โดยมีนาย อัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงพื้นที่มามอบบ้านที่แล้วเสร็จให้กับกลุ่มเป้าหมาย

- ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ขอบคุณทางศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
- ขอบคุณศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาคนพิการ
- ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะที่สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการทาสีตกแต่งบ้านพร้อมข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านทุกครั้งในการลงพื้นที่ร่วมกับอพม.ตำบลแม่เหาะ
- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อบต.แม่เหาะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านครั้งนี้

19 สิงหาคม 2564

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย

17 สิงหาคม 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 อบต.แม่เหาะพร้อมคณะทีมงานนำโดยนางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เข้าพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 ณ บ้านแม่สะลี หมู่ที่ 1 และโกดังการเกษตรบ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
03 สิงหาคม 2564

การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

06 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสตรีพิการจังวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
02 กรกฎาคม 2564

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการประชุม อปท.
16 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
25 พฤษภาคม 2564

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม พ.ศ.2564
15 พฤษภาคม 2564

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (การจัดทำแนวกันไฟ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
06 พฤษภาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2670)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

06 พฤษภาคม 2564

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) พระราชดำริในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
04 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
27 เมษายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (49 รายการ)