ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

1
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ของเสียอันตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
26 กันยายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
27 มิถุนายน 2566

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
14 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
25 พฤษภาคม 2566

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
01 พฤษภาคม 2566

กำหนดการออกปฏิบัติงานตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
25 เมษายน 2566

เชิญชวนประชาชนตำบลแม่เหาะ นำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
25 เมษายน 2566

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
25 เมษายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.แม่เหาะเข้าตอบแบบสอบถาม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางQR Code หรือช่องทางตามLink URL นี้้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi2iru ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม OR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านเอง เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

 

คลิกลิงค์ที่นี่https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi2iru

08 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
26 มกราคม 2566

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
20 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาเพื่อ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2566 (ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานอบต.แม่เหาะ ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น และขอให้ตัวแทนทุกทีม/ทุกประเภทกีฬาส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย เวลา 09.00 น. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ โดยพร้อมเพรียงกัน)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ อบต.053-687-988/ เจ้าหน้าที่กีฬา 061-262-0419
13 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแม่เหาะ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแม่เหาะ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อใช้สำหรับการคัดแยก และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่น ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ
ซึ่งประโยชน์ในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ได้แก่
1. ช่วยกำจัดขยะอินทรีย์
2. เมื่อขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ในถังขยะเปียกย่อยสลายแล้ว ก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน
3. ช่วยลดโลกร้อน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)
???? วิธีการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
โดยการใช้ถังพลาสติกตัดก้นถัง ขุดหลุมฝังลงดิน 2 ใน 3 ส่วน นำเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ทิ้งลงในถังขยะเปียก ลดโลกร้อน แล้วปิดฝาป้องกันแมลงวัน เท่านี้ ก็ช่วยลดโลกร้อนได้แล้ว
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการทำได้ตามด้านล่าง
สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ/  0 5368 7988

 

13 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
20 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
20 เมษายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (74 รายการ)