ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

1
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27 กันยายน 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

เวลา 09.30 น. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 นายมิตร พงษ์ไพรสกุล ประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26 กันยายน 2566

การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ/รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ชั้น 2

25 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

อบต.แม่เหาะ จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคไข้เลือดออกในวัน อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อบต.แม่เหาะ ให้แก่ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. ตัวแทนร้านค้า ครูศพด. และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำ และร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่เหาะต่อไป

19 กันยายน 2566

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 กันยายน 2566

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้เรียนนอกสถานที่ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภูแม่สะเรียง และร้านพิซซ่าเตาดินแม่สเรียง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
เวลา 09.00-16.00 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 นางปณิชา วิริยะภาพ
(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และบุคลากร(ผดด.) กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้เรียนนอกสถานที่ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภูแม่สะเรียง และร้านพิซซ่าเตาดินแม่สเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
01 กันยายน 2566

ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตำบลแม่เหาะ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม คม 2566 เวลา 13.00 น.
นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย (นายอำเภอแม่สะเรียง)
เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ตำบลแม่เหาะ พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง,เกษตรอำเภอแม่สะเรียง,
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,
ผู้อำอวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน,หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษารักษาป่าที่ มส 5 (อำเภอแม่สะเรียง),
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ),
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,กำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-13
และนายมานพ เพียรชอบไพร(ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
22 สิงหาคม 2566

โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้ดำเนิน โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ ในพื้นที่แม่เหาะ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2566

16 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ ด้านทักษะสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต (Executiv Fuctions:EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
บุคลากร(ผดด.) ทางด้านการศึกษา สังกัดกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้เข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ ด้านทักษะสมอง
ในการบริหารจัดการชีวิต (Executiv Fuctions:EF)
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566
โดยองค์การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ณ โรงแรมบ้านไทย บูมีค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
11 สิงหาคม 2566 นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เหาะ ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ฯให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้พิการในตำบลแม่เหาะต่อไป
11 สิงหาคม 2566

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยดำเนินการตามแนวทางการบรูณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

11 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2 /2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

เวลา 09.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมิตร พงษ์ไพรสกุล ประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการ ป้องกันแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

เวลา 09.00 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางปณิชา วิริยะภาพ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ป้องกันแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

09 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการ ป้องกันแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th

เวลา 09.00 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางปณิชา วิริยะภาพ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

07 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (อบรมทบทวนกู้ชีพ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ,maehoa.go.th
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรชัย มือเปย (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญ)
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ ได้จัด กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (อบรมทบทวนกู้ชีพ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)