ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)26 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558+ประกาศอื่นๆ พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 256526 เม.ย. 2566
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 626 เม.ย. 2566
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2-526 เม.ย. 2566
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 126 เม.ย. 2566
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256626 เม.ย. 2566
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู อบต. พ.ศ. 256226 เม.ย. 2566
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256126 เม.ย. 2566
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล26 เม.ย. 2566
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง26 เม.ย. 2566
13หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ 255829 เม.ย. 2565
14หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 256129 เม.ย. 2565
15กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.256329 เม.ย. 2565
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 255829 เม.ย. 2565
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 629 เม.ย. 2565
19กำหนดหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 229 เม.ย. 2565
20มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง29 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|