ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯ สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)26 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯ สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง พ.ศ. 256126 เม.ย. 2566
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256226 เม.ย. 2566
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 256526 เม.ย. 2566
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู อบต. พ.ศ. 256226 เม.ย. 2566
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256226 เม.ย. 2566
7เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้น พ.ศ.256126 เม.ย. 2566
8คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 256126 เม.ย. 2566
9การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น26 เม.ย. 2566
10การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท (อบต.) พ.ศ. 256126 เม.ย. 2566
11หลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น29 เม.ย. 2565

1