ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256526 เม.ย. 2566
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ อบต พ.ศ.256126 เม.ย. 2566
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256326 เม.ย. 2566
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256226 เม.ย. 2566
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.256426 เม.ย. 2566
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 256426 เม.ย. 2566
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.256326 เม.ย. 2566
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.256526 เม.ย. 2566
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.256426 เม.ย. 2566
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
14หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ.255826 เม.ย. 2566
15สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อบต. พ.ศ.255426 เม.ย. 2566
16สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256226 เม.ย. 2566
17ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง26 เม.ย. 2566
18ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา26 เม.ย. 2566
19หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการราชการ 255829 เม.ย. 2565
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย29 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|