ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1การขออนุญาตจัดตั้งตลาด28 เม.ย. 2563
2การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมต28 เม.ย. 2563
3การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ28 เม.ย. 2563
4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 เม.ย. 2563
5การขอรับการสงเคราะห์ผู่ป่วยเอดส์28 เม.ย. 2563
6การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค28 เม.ย. 2563
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 28 เม.ย. 2563
8การขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์และใช้น้ำประปา28 เม.ย. 2563
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ28 เม.ย. 2563
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2428 เม.ย. 2563
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี28 เม.ย. 2563
12การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่28 เม.ย. 2563
13การรับชำระภาษีป้าย28 เม.ย. 2563
14การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28 เม.ย. 2563
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 เม.ย. 2563
16การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 เม.ย. 2563
17คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน28 เม.ย. 2563

1