ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัตราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล10 พ.ค. 2565
2แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ2 พ.ค. 2565
3ปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะเป็นการชั่วคราว27 มี.ค. 2565
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 27 พ.ค. 2564
5แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนรา2 ก.ย. 2563
6อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่5 พ.ย. 2561
7 คำสั่งที่ 649/2561 เรื่อง การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 5 พ.ย. 2561
8 คำสั่งที่ 549/2561 เรื่อง การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 5 พ.ย. 2561
9คำสั่งที่ 507/2561 เรื่อง การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ข18 ต.ค. 2561

1