ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(ฉบับที่2)พ.ศ.254922 มี.ค. 2566
2พ.ร.บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253822 มี.ค. 2566
3พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.254222 มี.ค. 2566
4พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.254622 มี.ค. 2566
5พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.254622 มี.ค. 2566
6พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255222 มี.ค. 2566
7พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253722 มี.ค. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.254822 มี.ค. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.255922 มี.ค. 2566
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท.พ.ศ.254322 มี.ค. 2566
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.253522 มี.ค. 2566
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9)พ.ศ.255322 มี.ค. 2566
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9)พ.ศ.255322 มี.ค. 2566
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558ฉบับที่1022 มี.ค. 2566
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่4)พ.ศ.256122 มี.ค. 2566
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.254722 มี.ค. 2566
17ทท22 มี.ค. 2566
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9)พ.ศ.255322 มี.ค. 2566
19ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 256322 มี.ค. 2566
20ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่3)พ.ศ.256122 มี.ค. 2566

1 2 3   >>  >|