ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)26 เม.ย. 2566
2 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)25 เม.ย. 2566
3รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)10 เม.ย. 2566
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน17 ต.ค. 2565
5รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 17 ต.ค. 2565
6ประกาศรายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12เดือน) 17 ต.ค. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน29 เม.ย. 2565
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ รอบ 6 เดือน29 เม.ย. 2565
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ รอบ 6 เดือน29 เม.ย. 2565
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ6เดือน28 เม.ย. 2565
11รายงานผลการดำเนินแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน28 เม.ย. 2565
12รายงานผลการดำเนินแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน28 เม.ย. 2565
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ12เดือน28 เม.ย. 2565
14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564 (รอบ 6 เดือน)31 มี.ค. 2564
15รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐป5 ต.ค. 2563
16รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 (รอบ12เดือน)29 เม.ย. 2563
17รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 21 เม.ย. 2563

1