ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 

“ สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน ”

     

 

พันธกิจ

 

   “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลแม่เหาะ ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในระเบียบกฎหมาย โดยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  พัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ส่งเสริม  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การลงทุน พาณิชยกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข การศึกษา เยาวชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้“