ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
การรับชำระภาษีป้าย 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
คำร้องขอติดตั้งและใช้น้ำประปา อบต.แม่เหาะ 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเ 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน 28 เม.ย. 2563Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1