ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
19
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
17,126
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
157,201
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173


-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ของเสียอันตราย 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- กำหนดการออกปฏิบัติงานตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ประจำปี 2566 
-:- เชิญชวนประชาชนตำบลแม่เหาะ นำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า 
-:- ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.แม่เหาะเข้าตอบแบบสอบถาม 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566
การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก
โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้เรียนนอกสถานที่ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภูแม่สะเรียง และร้านพิซซ่าเตาดินแม่สเรียง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่กะไน ณบ้านห้วยปางผาง หมู่ 9 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง003 แยกทางหลวง108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 003 แยกทางหลวง 108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านผาใต้แดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน แม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ที่4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง 003 แยกทางหลวง 108 ถึง ทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึง บ้านผาแดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรับฟังความคิดเห็นซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่กะไน ขนาดกว้าง 2.40 ม. สูง1.60ม.ยาว6.00ม. จำนวน 3 ช่อง พร้อมป้ายโครงการบริเวณทางข้ามห้วยแม่กะไนไปหย่อมบ้านห้วยปู หย่อมบ้านทุ่งแดง บ้านขุนวง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนกลางหมู่บ้าน บ้านแม่เหาะหมู่4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง3.50เมตรยาว270เมตรหนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า945ตารางเมตร(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงิ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้านแม่เหาะ จำนวน 3 จุด หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37ถึง003 แยกทางหลวง108 ถึงทางแยกบ้านแม่สะลี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านผาใต้แดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.ถ.37 ถึง 004 แยกทางหลวง 108 ถึงบ้านแม่สะลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ต.ค.65-เม.ย.66) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 


บัวตองแม่เหาะ
ทุ่งดอกบัวตองแม่เหาะ
น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
ทุ่งดอกบัวตอง
ดอยหว่ากลึโจ๊ะ
ดอยสิงห์
น้ำตกผากล้วยไม้
ถ้ำลอดธารา
ร้านไอ้ตัวเล็ก กาแฟแม่เหาะฮิลล์
ผ้าทอ บ้านแม่เหาะ
กาแฟแม่เหาะ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ